Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA PORTÁLI SALEXPRESS.EU


Obchodná spoločnosť Karol Kameniczki, so sídlom Škultétyho 657, 95503, Topoľčany, IČO: 51338173, (ďalej len „Spoločnosť“) venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. 

§ 1
Aké osobné údaje spracovávame?


V prípade, že používate naše služby, Spoločnosť zbieram rozličné typy údajov, ako sú napríklad vaše používateľské meno a heslo, vaše kontakty, hodnotenia internetových obchodov a ďalší obsah, ktorý na náš portál vložíte. Pri používaní portálu tiež sledujeme, aké produkty si prezeráte a z akého zariadenia, ktoré z našich ponúk poslaných e-mailom vás zaujali a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme v budúcnosti mohli náš Portál naďalej zlepšovať. Pokiaľ uskutočníte nákupu vďaka nášmu Portálu, alebo si vytvoríte účet, môžeme tiež pracovať s vašim menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

a) identifikačné údaje, pod ktorými rozumieme najmä meno a priezvisko, dátum narodenia a pohlavie (ak si ich vo svojom účte nastavíte), používateľské meno, heslo a jeho hash;
b) kontaktné údaje, pod ktorými rozumieme osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontaktovať vás, predovšetkým e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia a fakturačná adresa, prípadne váš kontakt na sociálnych sieťach;
c) vaše nastavenia, pod ktorými rozumieme údaje vo vašom účte, predovšetkým uložené adresy a profily, nastavenia newsletterov, nákupné zoznamy a obľúbené produkty, sledované produkty ; 
d) vložený obsah, pod ktorými rozumieme vaše hodnotenie internetových obchodov, recenzie tovaru, príspevky v poradni, vyplnený dotazník spokojnosti s nákupom alebo iný obsah, ktorý vložíte za využitia funkcionality nášho webu; 
e) údaje o vašich objednávkach, ktorými sú predovšetkým údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, ďalej údaje o spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;
f) údaje o vašom správaní sa na webe, a to predovšetkým tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia; 
g) údaje o vašom správaní sa pri čítaní správ, ktoré vám posielame, v prvom rade časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií;
h) odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, z údajov o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, z údajov o vašom správaní na webe a z údajov o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame; predovšetkým sú to údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní sa a vzťahy k rozličnému tovaru a službám;
i) údaje, ktoré súvisia s využitím Technickej podpory, ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikácia a obsah správ, ktoré nám posielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy.


§ 2
Prečo spracúvame osobné údaje a čo nás k tomu oprávňuje?


Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách a na rozličné účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. V nami určených programoch Portálu potom využívame vaše údaje na zisťovanie vašej spokojnosti s jednotlivými internetovými obchodmi a overovanie pravosti jednotlivých recenzií. Vaše údaje takisto používame aj na ochranu našich právnych nárokov. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje (i) príprava či plnenie zmluvy s vami, (ii) dodržiavanie legislatívnych povinností, (iii) naše oprávnené záujmy, (iv) váš súhlas.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rozličnom rozsahu buď:

a) bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia legislatívnej povinnosti, alebo

b) na základe vášho súhlasu.

Aké spracovania môžeme realizovať bez vášho súhlasu, závisí od účelu, ku ktorému príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či nakúpite, či ste obchodníkom alebo pokiaľ s nami iba komunikujete.


2.1 Pokiaľ navštívite náš web 


2.1.1 Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, poskytnutie údajov reklamným agentúram a sociálnym sieťam

Ak navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (známe aj ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Pri porovnaní s cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme na zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale takisto čítame cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Pre ďalšiu komunikáciu a pre účely týchto podmienok budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú 
identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť v prípade, že web ponúka v daný moment viacero variantov;
zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, prípadne či ste napríklad ponúkli účasť v určitom prieskume;
so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zabezpečili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;
evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.
Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky.

Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú
 • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
 • zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, pokiaľ testujeme nové funkcionality;
 • prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť
 • na kolekciu údajov o vašom správaní sa na našom webe a ďalších webových stránkach;
 • na zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných webových stránkach, než je náš web;
 • na prepojenie so sociálnymi sieťami, ako je Facebook/Instagram/Twitter/Snapchat a podobne, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie špecifických aktuálnych a dostupných funkcií sociálnych sietí, ako je napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“, funkcia „Send to Messenger“ a podobne, a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.
S cieľom, aby sa  zobrazili prispôsobené ponuky a cielené reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, takisto poskytujeme reklamným agentúram a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní sa na webe. Takým partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych sietí a reklamných agentúr, ktoré využívame, nájdete v časti Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Pokiaľ využitie cookies a poskytnutie vašich údajov reklamným agentúram a sociálnym sieťam nevypnete v nastavení vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe alebo kliknete na tlačidlo „Súhlasím“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme sa oprávnene domnievať, že s využívaním týchto cookies a poskytovaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete hocikedy odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení vášho webového prehliadača.


2.1.2 Využívanie osobných údajov návštevníkov webu 


Údaje o vašom správaní sa na webe spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom:
 • získať informácie, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je teda zlepšovanie našich služieb pre vás;
 • vytvárať štatistiky a prehľady, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je teda meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; s týmto cieľom môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich ďalej použiť;
 • testovať nové funkcie a aplikácie pred nasadením, najmä aby sme sa vyhli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš komfort z využívania našich služieb; naším oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;
 • predchádzať útokom na náš web a zabrániť ohrozeniu jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.
 • Údaje o vašom správaní sa na webe nezískavame len z cookies. Doplňujeme ich tiež o údaje, ako je napríklad:
 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Na tieto účely osobné údaje používame po dobu 4 rokov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť písomnú námietku.


2.1.3 Vkladanie recenzií internetových obchodov, tovaru a ďalších príspevkov


Ak nám prostredníctvom nášho webu poskytnete hodnotenie internetového obchodu, pridáte recenziu nejakého tovaru, vložíte otázku alebo odpoveď do poradne alebo využijete inú funkcionalitu nášho webu, ktorá umožňujúce zverejňovanie používateľského obsahu, využívame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o vašom nastavení (ak sa u nás zaregistrujete) a vami vložený obsah na zverejnenie na našom webe a na overovanie autenticity vloženého obsahu; náš oprávnený záujem spočíva v poskytovaní hodnoverných informácií verejnosti, vrátane používateľských hodnotení, o internetových obchodoch a tovare a ďalších relevantných témach, aby sme zabránili nekalosúťažnému konaniu.


2.1.4 Stráženie ceny, posielanie nových recenzií tovaru a ďalšie druhy odberu informácií


Pokiaľ sa prostredníctvom nášho webu prihlásite na posielanie informácií o znížení ceny tovaru, nových recenziách vybraného tovaru alebo reakciách na váš príspevok v poradni, prípadne prostredníctvom dotazníka spokojnosti požiadate o poslanie reakcie internetového obchodu alebo prípadne využijete inú funkcionalitu nášho webu umožňujúcu prihlásiť si odber požadovaných informácií, udelíte nám týmto prihlásením svoj súhlas so spracovaním vašich identifikačných a kontaktných údajov s cieľom posielania týchto požadovaných informácií e-mailom. Tento súhlas je nutný na prihlásenie sa na odber informácií a ich posielanie. Pokiaľ ho odvoláte, nebudeme vám môcť informácie naďalej posielať. Na odvolanie vášho súhlasu môžete využiť odkaz v pätičke posielaného e-mailu, alebo nás kontaktujte postupom na uplatnenie vašich práv popísaným v časti Ako si  uplatniť jednotlivé práva?. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť postupu pri spracovaní osobných údajov  pred jeho odvolaním.


2.2 Ak sa u nás zaregistrujete


Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania popísané v časti Návšteva nášho webu.

V prípade, že sa zaregistrujete, potom navyše uskutočňujeme tieto spracovania:


2.2.1 Spracovanie na základe plnenia zmluvy


Ak si vytvoríte účet na našom webe, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia, údaje o vašich objednávkach (pokiaľ prostredníctvom nášho webu neskoršie nakúpite) a vami vložený obsah (pokiaľ pridáte recenziu, hodnotenie alebo iný príspevok), na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš používateľský účet a poskytovať vám funkcionality s ním spojené, predovšetkým automatickú evidenciu vašich objednávok (a to aj tých, ktoré uskutočníte s vašou e-mailovou adresou pred vytvorením používateľského účtu), recenzií, hodnotení a ďalších príspevkov a ukladanie histórie dodacích a fakturačných adries. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. 

Pokiaľ využijete možnosti uložiť si vo vašom používateľskom účte číslo platobnej karty, bude vaše číslo karty uložené v spoločnosti PayPay a STRIPE. My k vášmu číslu karty nebudeme mať prístup, len pomocou využitia vašich identifikačných údajov, ktoré overíme a potvrdíme spoločnosti PayPay a STRIPE zabezpečíme, aby ste číslo karty pri vašom ďalšom nákupe (ak sa prihlásite k vášmu používateľskému účtu) nemuseli prípadne znovu zadávať. Na tieto účely používame osobné údaje po 4 roky od posledného prihlásenia k vášmu používateľskému účtu. 


2.2.2 Spracovanie na základe oprávneného záujmu


Pokiaľ si vytvoríte účet na našom webe, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ prostredníctvom nášho webu neskoršie nakúpite) takisto na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to s cieľom:

 • získať informácie, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte pohodlnejšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás,
 • poskytovať ponuky na mieru a cielené reklamy, ktoré vám môžeme zobraziť na našom webe; naším oprávneným záujmom je  efektívna propagácia našich produktov a služieb.
Pokiaľ to pri registrácii alebo neskoršie neodmietnete, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a vaše nastavenie na poskytovanie ponúk a reklamy, ktoré vám môžeme poslať e-mailom, textovou správou, oznámiť ich telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami alebo poštou; naším oprávneným záujmom je  efektívna propagácia našich produktov a služieb.

Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) rovnako použijeme vaše nastavenie na testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je popísané v časti Návšteva nášho webu. Na tento účel osobné údaje používame po 4 roky od posledného prihlásenia k vášmu používateľskému účtu. Proti týmto spracovaniam máte právo uplatniť písomnú námietku.


2.3 Pokiaľ u nás nakúpite prostredníctvom služby Košík


Aby ste u nás mohli vytvoriť objednávku, navštívite najskôr náš web, preto sa vás týkajú spracovania popísané v časti Návšteva nášho webu. V prípade, že prostredníctvom nášho webu vytvoríte objednávku, potom navyše uskutočňujeme nasledujúce spracovania:


2.3.2 Spracovanie v rámci plnenia zmluvy


Ak u nás vytvoríte objednávku ako fyzická osoba/podnikateľ, spracovávame vaše osobné údaje s cieľom prípravy, uzatvorenia a plnenia zmluvy s vami vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Pokiaľ u nás máte používateľský účet, môžeme na tento účel použiť tiež vaše nastavenie.

V prípade, že u nás vytvoríte objednávku ako zástupca právnickej osoby/podnikateľ, spracovávame tie isté údaje s rovnakým cieľom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme na prípravu, uzatvorenie a plnenie zmluvy s vami, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe;
 • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám poslať jej potvrdenie alebo vás upozorniť na zmenu jej stavu;
 • pre potreby platby objednávky; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje poskytnúť takisto našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy, ako je popísané v časti Komu poskytujeme vaše osobné údaje? V súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra, ako je popísané v časti  Komunikácia cez rôzne informačné prostriedky;
Na tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, prípadne na dobu  vybavenia zmluvnej požiadavky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu s cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej lehoty (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s prihliadnutím na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celý čas trvania takých konaní a zvyšnú časť premlčacej lehoty po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.


2.3.3 Spracovanie na základe oprávneného záujmu 


Pokiaľ prostredníctvom nášho webu vytvoríte objednávku, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie (ak sa u nás zaregistrujete) a údaje o vašich objednávkach taktiež na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to s cieľom:

 • získať informácie, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte pohodlnejšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je  zlepšovanie našich služieb pre vás, 
 • poskytovať ponuky na mieru a cielenú reklamu, ktorú vám môžeme zobraziť na našom webe; naším oprávneným záujmom je  efektívna propagácia našich produktov a služieb.
Pokiaľ to pri registrácii alebo neskoršie neodmietnete, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a vaše nastavenie na poskytovanie ponúk a reklamy, ktoré vám môžeme poslať e-mailom, textovou správou, oznámiť ich telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami alebo poštou; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb. Na tieto účely používame osobné údaje po dobu 6 mesiacov. Proti týmto spracovaniam máte právo uplatniť písomnú námietku.


2.3.4 Spracovanie na základe plnenia legislatívnych povinností  


Naša obchodná spoločnosť musí plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Pokiaľ vaše osobné údaje spracovávame z tohto dôvodu, na takéto spracovanie nepotrebujeme váš súhlas. Na tomto legislatívnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 • zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Na tieto účely používame osobné údaje po dobu, ktorú vyžaduje príslušný právny predpis, maximálne však počas 10 rokov. Pokiaľ bude zmenený právny predpis, doba uchovávania osobných údajov sa primerane upraví podľa platnej legislatívy. 


2.4 Ak ste adresátom služby, ktorá je u nás objednaná


Ak ste adresátom služby, ktorá je u nás objednaná, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje
na základe nášho oprávneného záujmu s cieľom prípravy, uzatvorenia a plnenia zmluvy s naším klientom; splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
s cieľom plnenia legislatívnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Na prípravu, uzatvorenie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu potrebnú na vybavenie objednávky. 

Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu s cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej lehoty (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s prihliadnutím na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nutnom rozsahu po celý čas trvania takýchto konaní a zvyšnú časť premlčacej lehoty po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Proti tomuto spracovaniu na základe opravného záujmu máte právo uplatniť písomnú námietku.
S cieľom plnenia legislatívnych povinností osobné údaje používame po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom, maximálne však po 10 rokov, ibaže by v budúcnosti právny predpis stanovil obdobie dlhšie. 


2.5 Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rozličných informačných kanálov


Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rozličných informačných kanálov, najmä prostredníctvom Technickej podpory, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí, budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o vašich objednávkach a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom:

 • vybavenia vašich požiadaviek; pokiaľ ste u nás vytvorili objednávku a vaša požiadavka sa vzťahuje na objednávku, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
 • evidencie vašich požiadaviek, aby sme mohli kontrolovať ich riadne a včasné plnenie,
 • preukazovania, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou vytvoríte objednávku alebo uplatníte reklamáciu.
Osobné údaje si najmä z dôvodu archivácie komunikácie, obsahom ktorej môžu byť aj zmluvné požiadavky obchodníkov, uchovávame počas trvania premlčacej lehoty (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s prihliadnutím na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť písomnú námietku.


2.6 Ak ste obchodník


Ak ste obchodník, môžeme spracovávať vaše údaje, ako je popísané vyššie, a to v závislosti od toho, či iba navštívite náš web, zaregistrujete sa u nás alebo prostredníctvom nášho webu predávate alebo  nakúpite.

Na našom webe uverejňujeme profily internetových obchodov obsahujúce základné informácie o obchodoch, ich používateľské hodnotenia a diskusiu. Pokiaľ ste obchodník a zároveň fyzická osoba, môžu údaje profilu vášho internetového obchodu zahrnovať i vaše základné identifikačné a kontaktné údaje, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v poskytovaní hodnoverných informácií verejnosti o internetových obchodoch. S týmto cieľom môžeme vaše osobné údaje používať po celý čas fungovania vášho internetového obchodu, ktorý funguje aj  prostredníctvom nášho webu, predĺžený o obdobie 1 roka. Následne bude profil internetového obchodu anonymizovaný a osobné údaje odstránené.

Pokiaľ využívate naše služby pre obchodníkov  a zároveň ste fyzickou osobou/podnikateľom, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašom nastavení s cieľom prípravy, uzatvorenia a plnenia zmlúv. Na profile vášho internetového obchodu potom môžeme v závislosti od využívanej služby a vášho nastavenia zverejňovať i ďalšie informácie. Na tento účel používame osobné údaje po dobu nutnú na plnenie uzatvorených zmlúv. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu s cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej lehoty (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s prihliadnutím na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nutnom rozsahu po celý čas trvania takýchto konaní a zvyšnú časť premlčacej lehoty po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Ak ste zástupcom obchodníka, ktorý je právnickou osobou, spracovávame tie isté údaje s rovnakým cieľom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v ochrane našich právnych nárokov a našej vnútornej evidencii a kontrole.

Pokiaľ ako obchodník využijete naše služby, môžeme vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje používať ako našu referenciu a to na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v našej propagácii, a to v čase využívania našich služieb predĺženom o obdobie 4 rokov.


3. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich poskytujeme? 


Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné potreby ako ich prevádzkovateľ. V takom prípade vaše údaje poskytujeme len našim sprostredkovateľom a spoločnosti ........ V rámci našich služieb takisto spracovávame vaše údaje pre naše partnerské internetové obchody ako ich sprostredkovateľ.

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme vyššie definované účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadnu realizáciu.

V niektorých prípadoch vystupujeme tiež v roli sprostredkovateľa pre iných prevádzkovateľov, ktorými sú naše partnerské internetové obchody

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v roli prevádzkovateľa, a to:
v súvislosti s plnením zmluvy s vami prostredníctvom našich partnerov, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, konkrétne
partnerským internetovým obchodom, ktoré zaisťujú vybavenie vašej objednávky a doručenie tovaru (identifikáciu konkrétneho obchodu sa na našom webe dozviete vždy ešte pred odoslaním objednávky),
spoločnosti Karol Kameniczki, so sídlom Škultétyho 657, 95503, Topoľčany, ktorý prevádzkuje platobné systémy pre potreby zaistenia platby, najmä v súvislosti s platbou kartou; pokiaľ si u nás uložíte číslo vašej platobnej karty, budeme s touto spoločnosťou v roli spoločných prevádzkovateľov;

 • na základe vášho súhlasu reklamným agentúram a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti  Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, poskytovanie údajov reklamným agentúram a sociálnym sieťam, a to konkrétne:
 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads;
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy;
 • Microsoft Ireland Operations Limited, so sídlom One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/;
 • Criteo GmbH, so sídlom Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Nemecko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.criteo.com/privacy/;
 • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
 • ROI Hunter a.s., IČO: 03103048;
 • RTB House SA, 61/101 Złota Street, 00-819 Warsaw; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.rtbhouse.com/privacy/.
Na spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú výlučne podľa našich pokynov a na presne stanovené účely.  Takými sprostredkovateľmi sú:
poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory ako je Keboola s.r.o. IČO: 28502787, Omax Holding s. r. o., IČO: 28628187, BlueGhost.cz, s.r.o, IČO: 28901061 nebo Quanti s.r.o. IČO: 24749001;
prevádzkovatelia marketingových nástrojov ako je Diffsolutions s.r.o, IČO: 24791288 (služba Yottly), SugarFactory s.r.o., IČO: 01953885, Tableau Software, Inc., 1621 N 34th St., Seattle, Washington 98103, Spojené štáty, Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (služba Google Analytics), Hotjar Limited so sídlom v Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Wingify Software Private Limited, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India, Lookback Group, Inc., 68 Willow Rd., Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty, TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Španielsko nebo Cross Masters s.r.o., IČO: 28192648 (služba Roivenue), ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre vás;
externé call centrá a poskytovatelia nástrojov na správu a nahrávanie telefonických hovorov, najmä Daktela s.r.o., IČO: 27232263.


4. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?


Osobné údaje väčšinou získavame priamo od vás prostredníctvom nášho webu alebo pri komunikácii s vami. Niektoré ďalšie údaje môžeme dostať aj od našich partnerov, napr. internetových obchodov alebo iných poskytovateľov služieb (banky, poisťovne, dopravné služby a pod.).
Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete vy sami v rámci objednávania služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s nami. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania sa na našom webe a podobne. 
Pokiaľ u nás vytvoríte objednávku, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy dostať dodatočné údaje o objednávkach od partnerských internetových obchodov, bánk či našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, napríklad údaj o čísle vášho účtu, úspešnom uskutočnení platby alebo dokončení objednávky.


5. Poskytovanie údajov mimo EÚ


Vaše osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch poskytovať tiež do štátov, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.
V rámci poskytovania údajov príjemcom, môžeme vaše údaje poskytnúť aj do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane štátov, ktoré nezabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto poskytnutia budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný príjemca zaviaže dodržiavať niektoré zo štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou a dostupných na adresách:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915


6. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?


Vo vzťahu k svojím osobným údajom máte celý rad práv. Je to (i) právo na prístup, (ii) právo na opravu, (iii) právo na vymazanie, (iv) právo na obmedzenie spracúvania, (v) právo na prenos, (vi) právo namietať a (vii) právo podať sťažnosť.

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte aj vy pri spracovaní vašich osobných údajov svoje práva. Medzi tieto práva patria:
Právo na prístup

Uvedené právo v skratke znamená, že máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, s akým cieľom, po aký čas, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich poskytujeme, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov? Pokiaľ si nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie o rozsahu a obsahu nami spracúvaných dát o vás a tiež máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie za nami stanovený poplatok.Právo na opravu


Mýliť sa je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili. 


Právo na vymazanieV niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov: 
vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali, 
odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sú to údaje, na spracovanie ktorých je váš súhlas nutný a súčasne neexistuje iný právny základ, na základe ktorého tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať, využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu (viď nižšie časť Právo namietať voči spracúvaniu) vašich  osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
predpokladáte, že nami uskutočnené spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.

Radi by sme vás upozornili, že hoci pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že bezodkladne vymažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je aj naďalej potrebné na splnenie našej legislatívnej povinnosti alebo preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania

V niektorých prípadoch môžete popri práve na výmaz využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade sa však spracovanie obmedzuje na určitý čas a nie navždy (ako v prípade práva na výmaz). Spracovanie osobných údajov je potrebné obmedziť v prípade, že:

 • napadnete správnosť osobných údajov, po dobu vzájomnej dohody a určenia, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať len ich obmedzenie (napr. pokiaľ očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov,  
 • namietate voči spracúvaniu. Počas obdobia, kedy preukázateľne preverujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.


Právo na prenos


Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy  Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môžu to byť len údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.


Právo namietať voči spracúvaniu


Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade marketingových aktivít prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bezodkladne; v ostatných prípadoch to urobíme len vtedy, pokiaľ nebudeme mať nevyhnutné a oprávnené dôvody na to, aby sme v takomto spracovaní osobných údajov pokračovali. 


Právo podať sťažnosť


Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami uskutočňovanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.


7. Ako možno uplatniť jednotlivé práva?


Pre prípadne otázky, sťažnosti alebo žiadosti, ktoré súvisia so spracovaním vašich osobných údajov sme vám k dispozícii na adrese gdpr@salexpress.eu.
Vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so spracovaním vašich osobných údajov, nech už je to otázka, uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo čokoľvek iné, sa na nás môžete obrátiť na adrese gdpr@salexpress.eu.
Ak sa vaša požiadavka týka údajov o vašej platobnej karte, ktoré spravujeme spoločne so spoločnosťou Karol Kameniczki, so sídlom Škultétyho 657, 95503, Topoľčany, IČO: 51338173, odovzdáme vašu požiadavku tejto spoločnosti, ktorá zabezpečí jej vybavenie.
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30dní. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60dní. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás budeme informovať.


8. Zodpovedná osoba


K dispozícii je vám aj naša zodpovedná osoba.
Okrem Technickej podpory je vám vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov k dispozícii naša zodpovedná osoba. Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese info@salexpress.eu

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 12.12.2020
 

SaleXpress - Online shopping marketplace
Salexpress online shopping marketplace je maloobchodná platforma ktorá pomáha podnikateľom a živnostníkom predávať online. Založte si e-shop zadarmo a pomôžeme vám s transformáciou Vašej firmy do online priestoru.

Kontaktné informácie

 • Adresa: Škultétyho 657, 955 01, Topoľčany
 • Mobil: +421 950 216 916
 • Email: info@salexpress.eu